rinc ici2 ijifactor-full cosmosimpactfactor cyberlenin cyberlenin cyberlenin

 

«Sciences of Europe» – tento vědecký časopis podporující rozvoj mocné intelektuální základny v rozmanitých oblastech vědeckého výzkumu. Každý rok rozšiřujeme své intelektuální zdroje pro dosažení lepších výsledků ve vědeckém bádání.

Našim hlavním úkolem je rozvoj vědních oborů a pomoc při schválení a zveřejnění výsledků vědeckých výzkumů v uznávaných zdrojích.

V roce 2016 bude poprvé zveřejněn specializovaný časopis Sciences of Europe. Tato periodická publikace je určena pro vysokoškolské lektory a studenty, odborníky, studenty magisterských a doktorských oborů, ale zaujme i jednotlivce z řád široké veřejnosti.

Časopis je ucelenou publikací o nejaktuálnějších otázkách moderní vědy. Seznámí čtenáře se současnými vědeckými názory a významnými událostmi v oblasti aplikovaných věd a pravidelně informuje o vznikajících problémech a cestách k jejich vyřešení.

Časopis se vydává v originálním polygrafickém provedení s personálním kódem. Výtisky časopisu putují do knihoven v různých evropských zemích.

ISSN 3162-2364

Naše zásady:

  • individuální přístup;
  • kompetence;
  • pružnost a schopnost rychlé reakce;
  • spolehlivost;

Naše přednosti:

  • recenzování;
  • ISSN;
  • typografický tisk;
  • šíření výtisků do fondů knihoven;
  • volný přístup k dokumentům.

Mezinárodní vědecká organizace.

Subscription
Zavřít